Placeholder image

Projekt: NRIA Sjöfart 2021

2021

Sjöfartssektorn i Sverige vill med hjälp av forskning och innovation skapa förutsättningar för hållbarhet och internationellt konkurrenskraft. Linnkonsult håller samman arbetet och skapar en läsbar produkt.

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för den svenska sjöfarten – en sektor som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter och akademi. Det handlar kort och gott om en ryggrad i AB Sverige som tryggar landets försörjning genom att transportera 170 miljoner ton gods och omkring 67 miljoner passagerare per år.

Fokus i agendan ligger på hur svensk sjöfartsforskning och -innovation med rätt förutsättningar kan skapa en mer hållbar och internationellt konkurrenskraftig sjöfartssektor.

NRIA Sjöfart 2021 är framtagen av svenska FoI-aktörer inom sjöfartsområdet – från universitet, högskolor och institut till företag, intresseorganisationer och myndigheter – under projektledning av Lighthouse. Linnkonsult fungerar som processledare vilket innefattar bollplank i projektutformningen, facilitering av arbetsmöten med alla ingående parter, textbeställning och -produktion, redaktionell sammanställning och formulering av slutlig strategi. Vi toppar av med att formge dokumentet, som överlämnas till infrastrukturminister Ibrahim Baylan 25 mars 2021.

Ladda ned dokumentet här: NRIA Sjöfart 2021 (PDF 4,7 MB).